Om oss

Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa.

Civilförsvarsförbundet lär ut säkerhetsmedvetande. Med hjälp av lokalföreningar och instruktörer runt om i hela Sverige ordnar vi korta kurser om 2 – 8 timmar. Vi lär dig klara nödsituationer som längre elavbrott, förorenat dricksvatten, en längre tids isolering eller nödsituationer utomhus. Kurserna arrangerar vi i nära samarbete med de myndigheter som har ansvaret.

Vårt mål är att allmänheten ska bli tillräckligt rustad för att själv kunna förebygga och hantera nödsituationer. Olyckor, kriser, väderförändringar – allt kan man förebygga och hantera. Ju fler som kan hantera krissituationer, desto bättre klarar vi oss tillsammans när kriser drabbar oss.

Vi välkomnar både medlemmar och kursdeltagare oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund. Det viktigaste är att du vill göra något för din egen och samhällets säkerhet.

 

Kronprinsessan Victoria är Civilförsvarsförbundets officiella beskyddare.